Stichting Pleinbioscoop Rotterdam, gevestigd aan Zomerhofstraat 71 (Unit 220) 3032 CK  Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@pleinbioscooprotterdam.nl
+316 – 29 13 26 21

Persoonsregistratie ten behoeve bron- en contactonderzoek i.v.m. corona

Bezoekers aan Pleinbioscoop meets LantarenVenster vragen we toestemming om persoonsgegevens met ons te delen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek van de GGD wanneer er sprake is van corona. Pas als duidelijk wordt dat iemand besmet is geraakt met corona, gaat de GGD Stichting Pleinbioscoop Rotterdam benaderen. 

  • De GGD vraagt aan de besmette persoon met wie hij in contact is geweest een aantal dagen voor het krijgen van verschijnselen. 
  • Als blijkt dat de persoon bij Pleinbioscoop meets LantarenVenster is geweest, moeten de mensen die bij hem in de buurt hebben gezeten, geïnformeerd worden.
  • De bezoekers worden dan op de hoogte gesteld mogelijk in contact te zijn geweest met iemand die besmet is met corona.

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

De gegevens van onze bezoekers worden tot 2 weken na bezoek aan Pleinbioscoop meets LantarenVenster opgeslagen en zijn alleen voor Pleinbioscoop Rotterdam de GGD inzichtelijk.  Op die manier kunnen we mensen direct via mail of telefoonnummer waarschuwen wanneer er tijdens Pleinbioscoop meets LantarenVenster sprake is van corona. 

  • De persoonsgegevens van onze bezoekers worden 2 weken na hun bezoek aan Pleinbioscoop vernietigd. 
  • De persoonsgegevens van onze bezoekers uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek van de GGD wanneer er sprake is van corona tijdens bezoek aan Pleinbioscoop meets LantarenVenster. 

Contactgegevens ten behoeve van het contactformulier

Bij het invullen en verzenden van het berichtenformulier op de website laten bezoekers de volgende gegevens achter:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

Dit doen wij met als doel: bezoekers te kunnen bellen of e-mailen om vragen te beantwoorden of service te verlenen. Stichting Pleinbioscoop Rotterdam bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen voor de volgende bovengenoemde persoonsgegevens van 2 jaar. Wij  verkopen de gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de bezoeker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Pleinbioscoop Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Pleinbioscoop Rotterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Pleinbioscoop Rotterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Bewaartermijn: 5 jaar

Cookie: Facebook Pixel

Bewaartermijn: 5 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Pleinbioscoop Rotterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pleinbioscooprotterdam.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Pleinbioscoop Rotterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons